Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Maatwerk

kleurmijninterieur levert voornamelijk maatwerk producten.


Maatwerkproducten zoals fotobehang, gordijnstoffen, gordijnen, vliegengordijnen, raam- en plakfolie's, tafelzeil, autolak, rolgordijnen en overige fotoproducten kunnen niet geretourneerd worden.

Behang
Bij behang wordt er een onderscheid gemaakt in producten die uit voorraad geleverd worden en producten die we speciaal voor u op maat bestellen c.q. laten maken.

Behang geleverd uit voorraad mag retour.
Behang uit voorraad kan retour worden gezonden volgens onderstaande voorwaarden:

 • Indien het ontvangen behang geleverd uit voorraad niet geheel aan uw verwachting voldoet kunt het
  behang terugsturen en eventueel ruilen voor een ander dessin. Hierbij wordt het verschil in prijs +
  verzendkosten berekend.
 • Retourrollen dienen retour ontvangen te worden in de onbeschadigde en originele verpakking.
 • De verzendkosten zijn voor rekening van de afnemer.
 • Behangrollen dienen binnen 14 werkdagen na ontvangst datum retour te zijn
  ontvangen.
 • Terugbetaling van tegoeden geschied zoveel mogelijk binnen 10 werkdagen doch maximaal binnen 22 werkdagen.
 • Indien een voordeel is berekend op verzendkosten omdat er boven een bepaald
  bedrag aan producten is besteed wordt dit voordeel op verzendkosten na
  retourzending alsnog verrekend.
 • Behang uit voorraad wordt aangegeven door de term voorraad artikel, geaccentueerd met een groen vinkje.

Indien bij een product de aanduiding voorraad artikel niet wordt weergegeven of een productomschrijving aangeeft dat het maatwerk is / speciaal voor u (op maat) bestellen
dan geldt het volgende:

Dit product wordt speciaal voor u besteld. Het is qua kleur, dessin en afmetingen afgestemd op uw wensen en maatvoering. Eventueel bijbestellen heeft een zeer grote kans op kleurverschil.
En de kans dat een volgende afnemer exact de gelijke samenstelling besteld (hetzelfde dessin in dezelfde kleur met hetzelfde badnummer voor een overeenkomstige afmeting) is nihil.
Om deze reden is het product een maatwerk product waarbij het niet mogelijk is het product te retourneren of ruilen.

 • Wij adviseren u altijd eerst een staal op te vragen of wanneer dit niet mogelijk blijkt de staal te bekijken in onze showroom.
  Wij beschikken over honderden behangboeken waarbij onze stylisten u graag helpen.

Aflevering

De goederen worden geleverd af magazijn. De producten worden in een
ongeschonden verpakking ter verzending aangeleverd. Wij zijn dan
ook niet verantwoordelijk voor gebreken of vermissingen die op het traject naar de geadresseerde
op kunnen treden. Wij treden dan ook niet
op als tussenpersoon bij een eventuele vermissing. Indien een klant nadrukkelijk aangeeft de producten te willen
verzekeren dan worden de producten verzekerd verstuurd tegen een meerprijs die wordt doorberekend
aan de klant.
Indien een pakket bij ontvangst beschadigd geaccepteerd
wordt kunt u nimmer meer de schade verhalen op Kleur Mijn Interieur B.V. In geval van schade dient u het pakket te weigeren
om voor schadevergoeding in aanmerking te komen. Geef de
koerier bij weigering ook direct de rede aan van weigering
en informeer ons schriftelijk / per email.

Oplevering

De door ons vermelde levertijd geldt steeds
“bij benadering”. Wij verplichten ons zoveel mogelijk aan de
levertijd te houden, maar wij zijn niet aansprakelijk voor
de gevolgen van overschrijding van de levertijd. Bij
overschrijding van de levertijd met een periode korter dan
een maand  zijn wij niet tot enige vergoeding verplicht noch
heeft de afnemer het recht de overeenkomst te annuleren.
Indien de levertijd met een periode van een maand of langer
wordt overschreden is de afnemer gerechtigd de overeenkomst
eenzijdig te ontbinden. Een levertijd gaat niet in, tenzij
alle voor de oplevering of uitvoering noodzakelijke gegevens
in het bezit zijn van ons. De levertijd gaat in op het
moment dat de betaling ontvangen is.

Betaling

Koop en verkoop. Elke koopovereenkomst geschiedt
tegen vooruitbetaling op rekening. Indien een factuur
gewenst is wordt deze via de e-mail toegezonden. Bij
het permanent niet aannemen / weigeren van een verzending,
te lezen een annulering, worden naast administratiekosten
ook nogmaals verzendkosten berekend.
Wanneer een bestelling nog kan worden geannuleerd wordt er 15% van het totaalbedrag
in rekening gebracht, met een minimum van
7,50 euro administratiekosten. Crediteringen worden verzameld, en normaliter binnen 30 dagen
overgeboekt, om zo onze kosten en prijzen zo laag
mogelijk te houden.

Reclame

Reclames,
waaronder wordt verstaan alle grieven wegens hoedanigheid
van de geleverde goederen kunnen door de afnemer bij ons
slechts geldend gemaakt worden door schriftelijke indiening
binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen indien het
gebrek uiterlijk zichtbaar is en bij verborgen gebreken
binnen 14 dagen nadat het gebrek geconstateerd is of kon
zijn. De reclame moet een omschrijving van de grieven en
geconstateerde gebreken bevatten. Wanneer bewijs van gebrek
ontraceerbaar/onherkenbaar is verwijderd vervalt het recht
op reclame.

Betreffende producten die op de site
aangeboden geldt het volgende:


Behang
Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te contoleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.
Behangrollen waarvan een bepaalde batch een fout bevat moet in zijn geheel kunnen worden geretourneerd.
Maximaal 3 banen behang mogen zijn aangebracht voordat hierin de fout is geconstateerd. Het aanbrengen van de rollen houdt de aanvaarding van de goederen in.
Arbeidsloon wordt nooit vergoed, dus ook niet bij fouten in het product.

Oud behang kan verkleuringen bevatten inherent aan de
leeftijd van het product.  Hierop alsmede op kleine
ongerechtigheden kunnen geen reclames aanvaard worden.

Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende
productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage
en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen
geen aanleiding geven tot klachten of weigering van
de goederen.

Aan berekeningen die door ons of het
berekeningsprogramma uitgevoerd worden kunnen geen rechten worden ontleend.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor een verkeerde doorgifte van maten door
de afnemer.

Afwijkingen van maximaal 5 % zijn toegestaan in
zowel de lengte als breedte van behangrollen en
randen. Een teveel of tekort aan het aantal rollen
vanwege deze reden valt buiten onze
verantwoordelijkheid of die van de fabrikant.

Indien het product beschikbaar is per meter is de maximale
(rol)lengte gelijk aan die van een rol, doorgaans 10 meter,
of anders zoals vermeld op betreffende pagina.


Fotobehang/ wandposters

Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te contoleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het
gebruikt wordt. Fotobehang mag niet geplakt worden als hierin voor het plakken een fout geconstateerd had kunnen worden.
Maatverschillen in de posterdelen onderling kunnen alleen voor het aanbrengen geconstateerd worden en klachten op
maatafwijking worden alleen voor het plakken geaccepteerd.
Het aanbrengen van het product houdt de aanvaarding van de goederen in.
Arbeidsloon wordt nooit vergoed, dus ook niet bij fouten in het product.

Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende
productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage
en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen
geen aanleiding geven tot klachten of weigering van
de goederen.

Maatafwijkingen cq aansluitverschillen van maximaal
1/2 cm (0,5 cm) zijn toegestaan tussen de wandposter/
fotobehangdelen t.o.v. elkaar.
Een maatafwijking van 5% op het totale dessin, zowel
in hoogte als breedte, is toegestaan.

Bij het aanleveren van een (eigen digitale) afbeelding voor
fotobehang wordt van de klant verwacht dat hij/zij de
afbeelding gecontroleerd heeft op de voorwaarden die daaraan
gesteld zijn én dat de afbeelding ook voldoet aan deze
voorwaarden.  Dit omdat benamingen zoals bijvoorbeeld
'scherp' nogal relatief zijn.  Criteria m.b.t. eigen
afbeelding(en) staan vermeld op onze website onder info.

Tussentijdse maatwijzigingen door fabrikant
voorbehouden.

Plakfolie / statische folies /
stickers

Het valt onder de verantwoordelijkheid van de
gebruiker om voor het gebruik te contoleren of het
product geschikt is voor het doel waarvoor het
gebruikt wordt.
Plakfolie/ statische folie/ sticker mag niet aangebracht
worden als hierin voor het aanbrengen een fout in
geconstateerd had kunnen worden.
Het aanbrengen van de folie houdt de aanvaarding van
de goederen in.
Arbeidsloon wordt nooit vergoed, dus ook niet bij fouten in het product.
De gebruiksaanwijzing van de leverancier dient ten alle
tijden gevolgd te worden.

De ondergrond waarop een sticker of folie wordt aangebracht
dient glad, vetvrij en niet poreus te zijn. Muren die met
muurverf behandeld zijn dienen minmaal 2 weken doorgedroogd
te zijn (bij circa 18 graden). Muren behandeld met een
slechte kwaliteit muurverf of kalk kunnen onthechting
veroorzaken van sticker/ folie.

Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende
productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage
en de voorbeelden in de boeken of op de site of
toegezonden stalen kunnen geen aanleiding geven tot
klachten of weigering van de goederen.

Aan berekeningen die door ons uitgevoerd
worden kunnen geen rechten worden ontleend.

Afwijkingen van maximaal 5 % zijn toegestaan in&
zowel de lengte als breedte van de folies. Sommige
folies hebben een zelfkant deze wordt niet meegeteld
in het hiervoor genoemde afwijkingspercentage.
Derhalve kunnen deze folies nog iets smaller
uitvallen.

Het is niet uit te sluiten dat bij bepaalde types isolerend glas een thermische breuk zou kunnen ontstaan wanneer
het gehéle vlak wordt voorzien van raamfolie waarbij gedurende een langere tijd direct zonlicht op schijnt.
Of uw raam valt onder deze categorie dient u te informeren bij uw glasleverancier.


Vliegengordijnen

Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om
voor het gebruik te contoleren of het product geschikt is
voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.
Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende
productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de
voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen
aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

De opgegeven maten van een vliegengordijn worden zoveel
mogelijk benaderd doch kunnen niet altijd exact geleverd
worden i.v.m.  vaststaande hoogte- en breedtematen van
de hulzen.
Bij een
vliegengordijn breder dan ruim 1 meter wordt de
bevestigingsstrip in delen geleverd.

Wij zijn niet
verantwoordelijk voor een verkeerde doorgifte van maten door
de afnemer.


Gordijnstoffen /
Gordijnconfectie

Gordijnstoffen kunnen kleine weeffoutjes en/ of kleine
vlekjes (puntjes) bevatten. Deze zijn niet als fout aan te merken. In
principe worden gordijnstoffen  voor verzending
gecontroleerd op fouten. Mocht u desondanks een duidelijke,
opvallende fout ontdekken dan dient dit voor confectie
gemeld te worden.

Gordijnen die geconfectioneerd geleverd worden kunnen door
transport en de daarmee samenhangende temperatuurverschillen
een maatafwijking vertonen t.o.v. de origineel opgegeven
maat. Klachten hierop kunnen niet worden aanvaard.

Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende
productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage
en de stalenhangers/ boeken of op de site of
toegezonden stalen kunnen geen aanleiding geven tot
klachten of weigering van de goederen.

Aan berekeningen door ons uitgevoerd kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij het aanleveren van een (eigen digitale)
afbeelding voor een rolgordijn wordt van de klant verwacht
dat hij/zij de afbeelding gecontroleerd heeft op de
voorwaarden die daaraan gesteld zijn én dat de afbeelding
ook voldoet aan deze voorwaarden. Dit omdat benamingen zoals
bijvoorbeeld 'scherp' nogal relatief zijn. Criteria m.b.t.
eigen afbeelding(en) staan vermeld op onze website onder
info.

Tafelzeil
Tafelzeil (met name het mexicaans tafelzeil) kan
kleine onrechtmatigheden  bevatten. Deze zijn niet als fout aan te merken. In
principe worden tafelzeilen voor verzending gecontroleerd op
fouten. Mocht u desondanks een duidelijke, opvallende fout
ontdekken dan dient dit direct na ontvangst
gemeld te worden. Van kleden die afgewerkt zijn met sier of
biasband kunnen we niet vooraf mededelen hoe deze eruit zal
zien. De bandafwerking kan een lichte trek aan het zeil
veroorzaken. Tafelzeil (producten) wordt per doos verzonden
als pakket.

Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende
productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage
en de boeken/ afbeeldingen of op de site of
toegezonden stalen kunnen geen aanleiding geven tot
klachten of weigering van de goederen.

Afwijkingen van maximaal 5 % zijn toegestaan in
zowel de lengte als breedte van de zeilen.

Tussentijdse maatwijzigingen door fabrikant
voorbehouden.

2.    Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg
voor geleverde goederen sluit elke reclame uit.

3.    Indien de afnemer met inachtneming van het
bovenstaande gereclameerd heeft en de reclame terecht is, zijn wij  uitsluitend gehouden de goederen waarop de
reclame betrekking heeft, voor rekening van ons te vervangen.

4.    Reclames schorten de betalingsverplichting van de afnemer slechts op,
indien de reclame terecht is, met dien verstande dat deze opschorting alleen geldt:

a. tot het bedrag, dat aan afnemer voor de goederen
waarop de reclame betrekking heeft, in rekening is gebracht, en

b. gedurende de periode tussen de datum, waarop de schriftelijke
gemotiveerde reclame bij ons is ingediend en de datum van
vervanging of herstel van de betreffende goederen,
materialen of het uitgevoerde werk.

Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang de afnemer geen volledige betaling terzake van de
overeenkomst aan Kleur Mijn Interieur B.V. heeft verricht, blijven
de goederen en/ of materialen eigendom van Kleur Mijn
Interieur B.V.
De afnemer is niet gerechtigd de geleverde goederen of
materialen zoals bedoeld in de vorige zin aan derden af te
staan of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten
waar zij geleverd zijn te (doen) verwijderen, totdat de
gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig
zijn betaald. Ingeval de afnemer enige verplichting uit de
overeenkomst niet nakomt zijn wij na aanmaning gerechtigd
bovenbedoelde goederen terug te nemen, in welke geval de
overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden is,
onverminderd het recht van ons op vergoeding van kosten,
schaden en interessen.>

2. Afbeelding die wij
(hebben) ontvangen (middels email, upload, post, en/of op elke andere manier) zijn automatisch eigendom van Kleur Mijn Interieur B.V.
tenzij er vooraf of tijdens het versturen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

Aansprakelijkheid

1.
Wij zijn bij de uitvoering van de overeenkomst nimmer tot
enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden anders dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk neergelegd.

2.
Arbeidsloon wordt nooit vergoed, dus ook niet bij fouten in het product. Tevens zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade
als bijvoorbeeld persoonlijke ongevallen en/of beschadiging
van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen,
bedrijfsstillegging- vertraging en/of stoornis, vertraging
bij bouwstroom, schade aan het milieu of enige andere
(bedrijf )schade uit welke hoofde of welke aard ook, tenzij
de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de
bestuurders of leidinggevend personeel van
Kleur Mijn Interieur B.V.

* Met ons/wij wordt bedoeld de directie van Kleur Mijn Interieur B.V.

Bedrijfsgegevens

Kleur Mijn Interieur B.V.
Kanaaldijk Noord 13
5613 DH Eindhoven
Tel: 040-2434486
Te bereiken van dinsdag t/m zaterdag van 10:00 t/m 17:00 uur
Mail: klantenservice@kleurmijninterieur.nl

Kvk:50028545
Btw-nummer: NL822509854B01